ثبت نام


دارای روحیه کار تیمی بالا و با انگیزه

دارای انضباط کاری

دارای سابقه کاری مرتبط

دارای دقت و تعهد کاری بالا


- مسلط به مفاهیم شی‌گرایی
- توانایی تحلیل سیستم
- مسلط به C#.NET
- مسلط به ASP.NET MVC
- مسلط به T-SQL, SQL Server
- آشنا با Bootstrap, jQuery, HTML, js, CSS
- دارای مدرک گرافیک
- خلاق و ایده پرداز
- مسلط به نرم افزار Photoshop
- آشنایی با نرم افزار illustrator
- دارای روابط عمومی قوی و روحیه کار تیمی بالا
- آشنا به اصول بازاریابی
- آشنایی کامل با نرم افزارهای EXCEL , WORD , Powerpoint
- دارای روابط عمومی قوی و روحیه کار تیمی بالا
- روابط عمومی بالا
- آشنایی کامل با نرم افزارهای EXCEL , WORD , Powerpoint
- تسلط به فضای مجازی و اینترنت
- آشنا به زبان انگلیسی